Frivilliga Radioorganisationen

FRO Kristianstad

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

FRO Kristianstad
Mats Nilsson
Nils Mikkelsens väg 13
291 47 KRISTIANSTAD
E-post: kristianstad@fro.se
Tel: 044-125747

 Välkommen till FRO Kristianstad

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Kristianstadavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv. Allt under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

 

 rävjakt Matssb uppdrag GlimmaHv samband

 

Hemvärnets dag Rinkaby

 

Lördag 23 september fanns vi på plats i Rinkaby under Hemvärnets dag
Vi visade vår verksamhet och vår utrustning.
Här kunde man även se hela hemvärnets verksamhet såsom utrustning, stridsuppvisning, bilar och hundar

Det var en dag med många besökare och mycket att titta på.

monter

Här är lite bilder från Hemvärnets dag på Rinkaby övningsfält 2017-09-23.
1108 radiovisning1110 granatplut1112 bilkaren1113 fak1115 fordonskoll1116 vantan pa passagerare1122 transportrunda1118 koket1119 lottor1120 cg informerar1123 forbindelsprov1131 musik

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök