Frivilliga Radioorganisationen

FRO Kristianstad

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

FRO Kristianstad
Mats Nilsson
Nils Mikkelsens väg 13
291 47 KRISTIANSTAD
E-post: kristianstad@fro.se
Tel: 044-125747

 Välkommen till FRO Kristianstad

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Kristianstadavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv. Allt under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

 

 rävjakt Matssb uppdrag GlimmaHv samband

 

Utställning scouter Jamboree 2017

Vi hade utställning hos Försvarsmakten som fanns på Jamboree 2017 hela veckan
Söndag 6/8 och måndag 7/8 hade de temat frivilligorganisationer.

Givetvis fanns vi med, den 6/8 hade vi ett tält där scouter och ledare kunde se vår verksamhet och testa lite kommunikation. 
Vi visade upp alla sidor av FRO, militärt, civilt, ungdom och föreningsverksamheten.

170806 Rinkaby

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök