Frivilliga Radioorganisationen

FRO Kristianstad

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

FRO Kristianstad
Mats Nilsson
Nils Mikkelsens väg 13
291 47 KRISTIANSTAD
E-post: kristianstad@fro.se
Tel: 044-125747

 Välkommen till FRO Kristianstad

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Kristianstadavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv. Allt under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

 

 rävjakt Matssb uppdrag GlimmaHv samband

 

Sländan Åstorp

Tillsammans med FRO Helsingborg gjorde vi ett studiebesök på en luftgruppcentral i Åstorp
Mats Nordström från FRO Malmöhus visade oss runt i den helt uppbyggda underjordiska bunker.

Vi fick en inblick i hur tornsvalorna arbetade under många år ute i bevakningstornen och nere i gruppcentralen.

Sländan 2 Sländan 1

Teknik med Gösta

Gösta har mycket i sina gömmor och när vi har teknik på programmet tar han fram något gammalt eller nytt
för att visa oss.
Denna gång hade han ett mulitfunktionellt elektroniskt mätinstrument med sig som vi provade
Detta kan testa jordfelsbrytare, volt, isolation, ohm och en del annat
Mycket funderingar och frågeställningar blev besvarade under kvällen

Elektronik 1Elektronik 2

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten 1Räddningstjänsten 2

Lördag 16 september fanns FRO Kristianstad på plats hos Räddningstjänsten
Vi visade upp vår utrustning,pratade med besökare och tittade själva på allt som fanns

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök