Frivilliga Radioorganisationen

FRO Kristianstad

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

Felaktig indata 145

Hitta Kristianstadavdelningen

karta

    Här finns vi image001

      fd. Soldathemmet på Näsby
      bredvid Högskolan.

    Besöksadressen är:
      Elmetorpsvägen 12
      291 23  Kristianstad

 

       Telefon: 0702-973480

       E-post:kristianstad@fro.se

     Postadressen är:
       FRO Kristianstad
       Latinlektorsvägen 10 
       291 62   Kristianstad

Vi träffas varje helgfri måndag
mellan 19.00-21.00.
 
Soldathemmet Small
    

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök