Frivilliga Radioorganisationen

FRO Kristianstad

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

Felaktig indata 145

 Välkommen till FRO Kristianstad

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Kristianstadavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv. Allt under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

 

 rävjakt Matssb uppdrag GlimmaHv samband

 

Vårens verksamhet

Nu har planeringen för vårens verksamhet blivit klar och finns här på weddsidan
gå in och titta vad som passar dig att vara aktiv på

Välkomna till vår verksamhet

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök