Frivilliga Radioorganisationen

FRO Kristianstad

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

Felaktig indata 145

 Välkommen till FRO Kristianstad

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Kristianstadavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv. Allt under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

 

 rävjakt Matssb uppdrag GlimmaHv samband

 

Telefonväxel

IMG 4491 litenIMG 4496 litenGösta har köpt en ny växel och den ville vi testa.
Många knappar och spakar fanns med även en bruksanvisning.
Det kopplades telefoner till och efter några försök hade vi samband.

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök