Frivilliga Radioorganisationen

FRO Kristianstad

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

Felaktig indata 145

 Välkommen till FRO Kristianstad

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Kristianstadavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv. Allt under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

 

 rävjakt Matssb uppdrag GlimmaHv samband

 

Öppet hus Räddningstjänsten

Lördagen den 15 september är det Öppet hus på räddningstjänsten i Kristianstad
FRO Kristianstad kommer att vara på plats med utställning

Välkomna

Hemvärnets dag 2018

Lördagen den 1 september har 49 hemvärnsbataljonen Hemvärnets dag i Rinkaby
FRO Kristianstad kommer att finnas på plats för att berätta om vår verksamhet och rekrytera signalister till våra uppdrag.

Det är öppet för allmänheten klockan 10.00-15.00
Välkomna

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök